Bedenktijd van 30 dagen

Op het moment dat u bij ons een product koopt, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaven van redenen te ontbinden gedurende een termijn van 30 dagen.

Vergoeding van het volledige aankoopbedrag

Studio 91 vergoedt het volledige aankoopbedrag van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag dat het product ontvangen is of de consument aantoont dat het product is teruggezonden. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. Voor de retournering zijn de gemaakte retourkosten voor uw rekening.

Hoe kan ik ruilen of retourneren?

  • Stuur ons een e-mail met uw verzoek en aankoopgegevens
  • U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van uw verzoek •
  • Uw retour wordt door ons gecontroleerd
  • Wij storten het volledige aankoopbedrag terug of ruilen het product om indien gewenst
  • Lees eerst garantie & defecten voor defecte producten
  • Wij streven ernaar om e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.
  • Beschadigde/gebruikte geretourneerde producten
  • Wij behouden het recht om geretourneerde producten te weigeren en/ of het aankoopbedrag niet (of niet geheel) aan de klant terug te betalen als er door ons wordt geconstateerd dat het product schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u als consument te wijten valt. Indien hier sprake van is zullen wij u hiervan per e-mail in kennis stellen.
  • Studio 91 heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in te houden op het retourbedrag. Verpak het product bij retourzending zo goed mogelijk om problemen te voorkomen.

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Let op: U dient het product ongemonteerd, ongebruikt, in de originele verpakking en voorzien van uw bestel gegevens te retourneren.
Stuur het product ongemonteerd, ongebruikt, in de originele verpakking en voorzien van uw bestel gegevens naar het door ons opgegeven retouradres.